Page 47 - Metropola 207
P. 47

PATOLOGIA

   RETINEI
   Retina este unul din cele trei straturi ale
   peretelui posterior al globului ocular, stratul
   cel mai intern, aici fiind locul unde se formează
   senzaţiile vizuale, graţie prezenţei unor celule
   speciale de origine nervoasă - conuri și
   bastonașe. De la aceste celule pleacă fibre
   nervoase, care unindu-se, formează nervul  - Angiofluorografie retiniană (AFG) oculare sunt mai frecvente și mai
   optic; acesta face legătura între ochi și creier.  Toate aceste investigaţii sunt  grave. Retinopatia diabetică are
   În zona posterioară (occipitală) a creierului  disponibile în clinica Ocusan, fiind  următoarele  stadii:  Retinopatie
   informaţiile vizuale transmise de la retină prin  singura din judeţul Brașov care le  Diabetică Neproliferativă (incipient,
   nervul optic sunt transformate în imagini.  oferă, cu cea mai nouă aparatură.  mediu și avansat), Maculopatia
   Retina este locul unei patologii variate,  Decolarea (sau dezlipirea) de  diabetică, Retinopatie Diabetică
   medicale și chirurgicale, care poate afecta  retină reprezintă separarea celor  Proliferativă, Boală oculară diabetică
   zona centrală a retinei (macula), sau periferia  două foiţe care compun retina:  avansată (hemoragii preretiniene,
   acesteia.            foiţa internă (neuroepiteliu) și cea  hemoragii  vitreene,  proliferări
                   externă (epiteliul pigmentar) cu  fibroase, membrane fibrovasculare,
   Afecţiuni retiniene centrale:  acumulare de lichid subretinian.  dezlipire de retină, rubeoză iriană,
   Degenerescenţa maculară legată de vârstă,  Poate fi regmatogenă, tracţională  glaucom neovascular).
   membranele epiretiniene, distrofii retiniene,  sau tumorală. Decolarea de retină
   maculopatii inflamatorii ( infecţioase sau  este o urgenţă care necesită  Diagnosticul precoce al
   noninfecţioase de tipul corioretinopatiei  tratament chirurgical. Intervenţiile  retinopatiei diabetice este
   seroase centrale).       chirurgicale pentru decolarea de  foarte important pentru
   Afecţiuni retiniene periferice:  retină și alte afecţiuni retiniene sunt  depistarea  și  tratarea
   Degenerescenţele retiniene, retinoschizis. disponibile și în Brașov, în cadrul  leziunilor retinei și se poate
   Afecţiuni retiniene centrale și periferice:  clinicii Ocusan, cu aparatura cea  face doar prin EXAMEN
   retinopatia diabetică, angiopatia hipertensivă,  mai modernă și cu cei mai buni  OFTALMOLOGIC.
   ocluzii vasculare (obstrucţia de venă centrală,  specialiști. Obstrucţia de venă
   obstrucţia de arteră retiniană centrală),  centrală a retinei apare de regulă  TOŢI PACIENŢII CU DIABET
   vasculite, hemangioame, hemoragii retiniene,  ca urmare a prezenţei unui tromb  ZAHARAT – chiar în lipsa unor
   dezlipirea de retină.      (cheag) în aria laminei cribrosa și  simptome vizuale – TREBUIE
                   determină scăderea bruscă și severă  SĂ EFECTUEZE EXAMEN
                   a vederii. Retinopatia diabetică este  OFTALMOLOGIC PERIODIC!
                   cea mai frecventă boală vasculară
                   a retinei. Afectează cu
                   precădere pacienţii între
                   20-65 de ani, fiind cea
                   mai importantă cauză
                   de pierdere a vederii la
                   populaţia de vârstă activă
                   în ţările dezvoltate. Riscul
   Diagnosticul se bazează pe:   de apariţie a retinopatiei
   - Examenul fundului de ochi preferabil stereo  diabetice crește odată
   biomicroscopic sau indirect, cu dilatarea  cu vechimea diabetului.
   pupilelor            Cu cât durata de evoluţie
   - Fotografii color ale fundului de ochi a diabetului este mai
   - Tomografie retiniană prin OCT. Angio OCT. mare cu atât complicaţiile
     CLINICA OFTALMOLOGICĂ OCUSAN
     ARE GRIJĂ DE SĂNĂTATEA OCHILOR TĂI!

     Str. De Mijloc, nr. 11 - Operatii
     Str. Nicolae Titulescu, nr. 2 - Consultatii
       0268.474.785 / 0733.043.781
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52